21 Φεβ 2012

Καζίνο το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού

Όνειρο τελικά ήταν το μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας και πέρασε. Στο Σχεδίου Νόμου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό υπάρχει πρόβλεψη για τη χωροθέτηση και λειτουργία καζίνο με την κεκαλυμμένη μορφή χρήσεων τουρισμού-αναψυχής, ενώ αποσαφηνίζεται πλήρως το αδειοδοτικό και χωροταξικό πλαίσιο εν όψει του διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 του σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, αναφέρεται πως «σε αυτή την έκταση επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού-αναψυχής, όπως ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011». Ανατρέχοντας στο συγκεκριμένο νόμο (ν.3986/2011, Άρθρο 11, Παράγραφος Β΄, περίπτωση 1) που ορίζει τους γενικούς κανόνες χωροθέτησης στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων, σε ότι αφορά τις χρήσεις γης για την κατηγορία «Τουρισμός – Αναψυχή», επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία καζίνο. Η πρόβλεψη αυτή, βέβαια, έρχεται τουλάχιστον σε ευθεία αντίθεση με τις κατά καιρούς δηλώσεις πως «δεν θα γίνει καζίνο στο Ελληνικό», ούτε θα επιτραπεί η «καζινοποίηση» της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου